Opus Conmusica

conmusica-profilepic

Opus-conmusica
Institut for Modern Music Education
Save Kovačevića 29, 78 000 Banja Luka
www.opusconmusica.com
opus@teol.net

Dragana Banjac, Manager
E-mail dbanjac1@gmail.com
Tel. 0038751 250 740
Fax 0038751 250 743

Dobro došli u conmusica – Institut za moderno muzičko obrazovanje

Radujemo se partnerskoj saradnji sa svim relevantnim grupacijama i institucijama u oblasti muzičkog obrazovanja kao dječijim vrićima, opšteobrazovnim školama, muzičkim školama i profesionalnim obrazovnim institucijama.

U timu Instituta za moderno muzičko obrazovanje rade muzičari, muzički pedagozi, naučnici i menadžeri- sve sami istaknuti eksperti u svojim stručnim oblastima, koji promovišu pristup muzičkom obrazovanju počevši od prenatalnog stadijuma pa sve do trećeg životnog doba.

Conmusica nudi svima zainteresovanima pristup ogromnom i potvrđenom stručnom znanju u oblastima muzičke pedagogije, menadžmenta muzičkih škola i menadžmenta kvaliteta.

Naša kompetentnost se bazira na našem muzičko-pedagoškom istraživačkom radu, na razvoju i proizvodnji nastavnih materijala i na dugogodišnjem pedagoškom i naučnom uspješnom vođenju vlastitih muzičkih škola..

Radujemo se razgovoru sa Vama!

– – – – –

Vizija
Mi smo jedna vodeća i inovativna institucija u oblasti muzičke pedagogije i menadžmenta muzičkih škola. Za naše partnere, klijente i saradnike stvaramo trajne vrijednosti..

Filozofija
Svaki čovjek ima već od rođenja muzičke sposobnosti. Intenzivno bavljenje muzikom i sviranjem podstiče lični i socijalni razvoj čovjeka u svim fazama života.

Misija
Mi omogućavamo pristup muzičkom obrazovanju i sviranju već od prenatalnog stadijuma pa sve do trećeg životnog doba.

TRENUTNO NEMA NOVOSTI